Διαγωνισμός στο Facebook για δωρεάν ιστοσελίδα

Όροι Διαγωνισμού

 1. Κάντε Like την σελίδα μας στο facebook εδώ: https://goo.gl/FrCxfo 
 2.  Γράψετε στα σχόλια του διαγωνισμού στο facebook την σωστή απάντηση
 3.  Συμπληρώστε την φόρμα εδώ και μπείτε στην κλήρωση όπου 2 διαγωνιζόμενοι θα κερδίσουν δωρεάν από μία επαγγελματική ιστοσελίδα (αξίας €450).

Η φιλοξενία της ιστοσελίδας €120/χρόνο δεν συμπεριλαμβάνεται.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Κυριακή 16/09/2018 σε αυτή την σελίδα. Καλή επιτυχία!

 

Περισσότερα για εμάς θα βρείτε στο https://webdominar.xyz

 

Η σωστή απάντηση είναι 15.

Ο νικητής του διαγωνισμού ‘δωρεάν ιστοσελίδα’ που κέρδισε δωρεάν website (αξίας €450) είναι:

Loucas Neophytou

Παρακαλούμε όπως ο νικητής επικοινωνήσει μαζί μας για να παραλάβει το δώρο του.

Premier league team logos in svg

Note that they are not normal jpg or png images; they are pure xml formats. SVG stands for Scalable Vector Graphics and can be created and edited only with text editor or svg software.

Other advantages of SVG:
 • SVG images are zoomable
 • SVG graphics do NOT lose any quality if they are zoomed or resized
 • SVG graphics are faster since they are smaller in capacity because svg files are just code

Below, you can see all premier league team logos in svg format. Note that if you open any image in new tab you will see it in full height of your browser with perfect quality.

Continue reading Premier league team logos in svg

GTX 1050ti with Xeon x3470 playing Huntdown Showdown

In this video you will see some gameplay on Huntdown showdown on GTX 1050ti and Xeon X370. I am testing the game on an almost 10 years old cpu. The first generation i7 870 equivalent, Xeon x3470. Hunt is an Early Access first-person shooter from Crytek built with Cryengine. Note that the game is still in early access and Crytek estimates to release it in 2019. So it is normal to have some performance instabilities and fps drops. We should definitely expect performance improvements from Crytek.
According to IGN:

Continue reading GTX 1050ti with Xeon x3470 playing Huntdown Showdown

How to setup Angular 6 with Node.js and create the first web app

In this tutorial i will explain how to setup angular 6 with node.js and specifically to use the  Angular cli – a command line interface to scaffold and build angular apps using nodejs style (commonJs) modules. Firstly we need to install node.js. Node.js is a runtime environment that comes with npm (node package manager). Npm manages the different dependencies an Angular project has. The below article will explain step by step the whole procedure.

 • Download and install Node.js

The very first step, if you haven’t already done before, is to download and install node.js on your computer. You can download the latest version from node.js official website. Once you have installed it, you will be able to run npm commands directly from command prompt to  install Angular cli packages

Continue reading How to setup Angular 6 with Node.js and create the first web app

Display Names differ from Usernames in WordPress?

 

Do users register in your WordPress website and their profile display name is different than their registered Username? Well all you need to do is to add the below code in your functions.php file. This php code will force usernames to be the same as display names. Note that it is always recommended to write the code in the functions.php file located inside a child-theme because you will not lose any modifications you write there, even if you update your theme.

functions.php

function wpse_filter_user_data( $data, $update, $id) {
 if( isset( $data[ 'user_login' ] ) ) {
  $data[ 'display_name' ] = $data[ 'user_login' ];
  return $data;
 }
 $user = get_user_by( 'email', $data[ 'user_email' ] );
 $data[ 'display_name' ] = $user->user_login;
 return $data;
}
add_filter( 'wp_pre_insert_user_data', 'wpse_filter_user_data', 10, 3 );How to fix double scrollbar issue on Chrome, Firefox, edge and Opera

Do you experience double scrollbar issues on your website? Don’t worry the solution is very simple. You just need to add a single line of css code.

Here is what i did and worked for me:

html{overflow-x:initial!important}

Alternatively you can use:

body{overflow-y:hidden!important}

 

Using Jquery-Ajax and PHP Mail function to send emails

In this tutorial, i will show you how to make a functional html contact form using Jquery-Ajax and php using the built in php mail function. Firstly i will download the html template  from codepen. Then we need to create the JavaScript code to collect user’s data which will be asynchronously sent to php. In PHP we will setup the headers and send the email.

Step 1: Find the html template (Design)

Firstly, we need to find the html template we like. There are lots of great html contact form templates that you can download for free. Personally, in this tutorial i used Minimalistic contact form found on colorlib. You can download it from codepen. To download as zip file, you can click on the export button on the bottom right of the page. Click and choose Export.zip. Now we have our template ready and we are ready to proceed with the JavaScript code.
Continue reading Using Jquery-Ajax and PHP Mail function to send emails